dialog.jpg

Dialog er en samtale preget av gjensidig åpenhet og velvilje. Som dialogpartnere strekker vi oss mot et felles mål. Stadig flere av oss innser at vi trenger god dialog for å møte de utfordringene vi står overfor. Den gode samtalen handler først og fremst om dialog i praksis, men er også en innføring i dialogens teori og filosofi. Helge Svare ser nærmere på dialogiske idealer som oppriktighet, årvåkenhet, målbevissthet, undring, respekt og kunsten å lytte. Boka er skrevet for alle som er opptatt av å styrke dialogen. Den gir inspirasjon, motivasjon og konkret veiledning.

 

Fra forlagets presentasjon.

 

Inge Eidsvåg skriver dette i sin anmeldelse av boka i tidsskriftet Velferd:

 

... Helge Svare har skrevet den boka jeg i mange år har ment bør finnes på norsk: et begeistret, kunnskapsrikt og klokt forsvar for dialogen i dagens samfunn. ... Det som imponerer meg aller mest i denne boka er Svares innsiktsfulle sammenknytning av teori og praksis. ... Uten dialog greier vi ikke løse verken de voldelige konfliktene, fattigdomsspørsmålet eller miljøkrisen. Den gode samtalen er et nyttig redskap i dette arbeidet. Boka bør få mange norske lesere, men bør også oversettes til ameriansk, iransk, hebraisk og arabisk. Jeg har en rekke kandidater til hvem som bør motta den."

 

 

◄ Tilbake        

 

.