omslag_s_s.jpg

 

 

Hvordan takle hverdagens utfordringer? Hvordan mobilisere krefter når sorg, sinne, nedtrykthet og andre mørke følelser truer med å bryte oss ned? Hvordan se nye muligheter når vi møter motstand? "Livsmestring" er en bok om å hjelpe seg selv. Forfatteren gir konkrete råd som styrker deg i møtet med livskriser - og hverdagens små og store påkjenninger. Han viser blant annet hvordan det å arbeide med følelsene sine kan være en nøkkel til bedre balanse i livet. Og hvordan du slik kan bli en bedre livmestrer. En utbredt forestilling i vår kultur er at følelsene er blinde, irrasjonelle naturkrefter som står i opposisjon til fornuften. I denne boka argumenteres det for at følelsene er gjennomsyret av fornuft og at følelsene alltid har et budskap som det er verdt å lytte til. Om du lytter til dette budskapet, og lærer å "spille på lag" med dine egne følelser, øker sjansene for at du finner deg bedre til rette i verden.

 

Fra forlagets presentasjon.

 

 

 

 

► Les intervju om boken med Helge Svare i Psykisk Helse

 

► Flere bøker av Helge Svare

 

◄ Tilbake til forsiden        

 

.