Familien som hadde ham som pleiesønn den første sommeren, var barnløse, og da høsten kom ble det ordnet slik at han ble værende i Norge.

 

Slik gikk det til at far vokste opp på Tåsen hos Bertine Ruud, gift med Andreas Ruud som drev en medisinsk instrumentforretning i Pilestredet.

 

Her står han foran huset i Tåsen Terrasse med ny hatt og frakk på konfirmasjonsdagen, året er 1929, og han står nesten nederst på trappen.

 

Under 2. verdenskrig satt han i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen .

 

Etter krigen tok  han arbeid i kriminalomsorgen, giftet seg med min mor og flyttet til Skien der jeg ble født.

 

  Tilbake