lenestoler-lav.JPG

 

 

 

 

Filosofisk praksis bygger på en idé om at alle mennesker selv er i stand til å komme frem til den innsikt de trenger, og at de selv har ressurser til å løse utfordringene de står overfor.

 

Samtidig gjør det å få rom til å ”tenke høyt” omkring sitt eget liv sammen med en oppmerksom lytter det mulig å tenke på en grundigere og klarere måte enn man vanligvis får til på egenhånd.

 

I en samtale med filosofen får du også spørsmål som åpner opp for nye måter å tenke på. Og når det passer, hentes ideer og innspill fra filosofien.

 

De fleste som går til filosofisk praksis, opplever at samtalene gir dem større klarhet. For noen blir denne klarheten også et utgangspunkt for å endre noe i livet de lever. De ser muligheter som de ikke tidligere så, som gjør det lettere å gjøre det de virkelig ønsker å gjøre.