nordmark.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg leder også ulike former for filosofiske prosesser for større og mindre grupper og bedrifter; sokratiske dialoger, etiske refleksjoner, og annet.

 

Jeg har hjulpet bedrifter å utvikle og forankre etiske retningslinjer.

 

Her leder jeg en filosofisk refleksjon under et sommerkurs for interesserte i Nordmarka.

 

Henvendelse via e-post: helge@svare.no.